Количество просмотров: 15

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Великодальницької сільської ради

 Україна                       

ВЕЛИКОДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА рада

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення місцевих податків і зборів на території

Великодальницької сільської ради

 

    14 липня 2021 року                                                                    № 254-УІІІ

 

Керуючись пунктами 24, 28 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 10, 12, 265-268, 269-292, 293-297 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Великодальницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Установити з 01.01.2022 року на Великодальницької сільської ради:

1.1. транспортний податок згідно з додатком 3;

1.2. положення по єдиному податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (для першої та другої груп платників єдиного податку), з розрахунку на календарний місяць, у розмірі згідно з додатком 4;

1.3. ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої групи платників єдиного податку згідно з додатком 4.1;

       1.4. ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців другої групи платників єдиного податку згідно з додатком 4.2;

1.5. туристичний збір згідно з додатком 5.

 

           2. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства та надіслати до Головного управління ДПС в Одеській області у десятиденний строк з дня прийняття в електронному вигляді копію цього рішення та інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 

          3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

           4. Усі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної політики(голова комісії Козирь Д.В.).

 

Великодальницький сільський голова                                               Д.Г.Ткаченко

 

«___» _________ 2021 року

 

 

 

 

Додаток 3                                                                                                                                                           до рішення Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

 

Транспортний податок на території

Великодальницької сільської ради

 

I. Платники податку

 

      1.1. Платниками транспортного податку на території Великодальницької сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Додатка є об’єктами оподаткування.

 

II. Об’єкт оподаткування

 

2.1.  Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

 Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 

III. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Додатка.

 

IV. Ставка податку

 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Додатка.

V. Податковий період

 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

VI. Порядок обчислення та сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.3. Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подають контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

       Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею                   46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

   6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

    6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

    6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Додатка є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

    У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

         6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Додатка є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою-платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою-платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

        6.10. Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

      У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи-нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 

VII. Порядок сплати податку

 

      7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Великодальницької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

VIII. Строки сплати податку

 

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами —  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Великодальницький сільськй голова                                                    Д.Г.Ткаченко

 

 

 

Додаток 4                                                                                                                                                          до рішення Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

 

 

Положення по єдиному податку

на території Великодальницької сільської ради

 

I. Загальні положення

 

     1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України,  на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

 

II. Платники податку та об’єкт оподаткування

 

     2.1. Платниками єдиного податку на території Великодальницької сільської ради є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до розділу XIV Податкового кодексу України.

Платники єдиного податку визначені у статті 291 Податкового кодексу України. Великодальницька сільська рада встановлює фіксовані ставки єдиного податку для платників першої та другої груп:

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

2.1.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

        При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

      2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої та другої груп суб’єкти господарювання, визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

      2.3. Платники єдиного податку першої та другої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

       2.4. Для цілей цього Додатка під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, визначені пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

 

III. Порядок визначення доходів та їх склад

 

      Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої та другої груп встановлено статтею 292 Податкового кодексу України.

 

IV. База оподаткування та ставки єдиного податку

 

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому розділі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому розділі – мінімальна заробітна плата).

       4.2. Встановити на території Великодальницької сільської ради такі фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

4.2.1. для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (згідно з Додатком 1 до цього Додатка);

      4.2.2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (згідно з Додатком 2 до цього Додатка).

4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та другої груп у розмірі 15 відсотків:

      1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1 і 2 пункту 2.1 розділу II цього Додатка;

      2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

      3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу України;

      4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

      5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 2.1 розділу II цього Додатка відповідно.

4.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

      4.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений пунктом 4.2 цього розділу для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4.6. Інші положення щодо ставок єдиного податку першої та другої груп визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

V. Податковий (звітний) період

 

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

5.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

5.4. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

5.5.  У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

     5.6.  У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 

VI. Порядок нарахування та обчислення податку, строк та порядок сплати єдиного податку

 

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку платниками першої та другої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

     6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

     6.5. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 6.1 і пункту 6.4 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 

      Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

      У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 

VII. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку

 

          7.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку регулюються пунктом 296.2 статті 296 Податкового кодексу України.

 

VIII. Інші положення

 

         8.1. Всі інші норми щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначені розділом XIV Податкового кодексу України.

 

 

Великодальницький сільський голова                                                  Д.Г.Ткаченко

Додаток  4.1 до рішення                    Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

 

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої групи платників єдиного податку*

 

Код

КВЕД

Назва

Фіксована ставка єдиного податку у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

 

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

10

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

10

 

Побутові послуги населенню

 

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

10

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

10

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10

14.20

Виготовлення виробів із хутра 

10

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

10

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

10

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

81.21 

Загальне прибирання будинків 

10

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

10

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

10

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

10

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

10

 

Інші види господарської діяльності, які не увійшли до переліку, крім тих, здійснення яких заборонено спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності

10

 

*Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу України або Класифікації видів економічної діяльності – зміни до кодів та видів діяльності зазначеного переліку застосовуються відповідно.

 

 

 

 

Великодальницький сільський голова                                                  Д.Г.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         до Додатка 4.2 до рішення                                                                                                                                                                                           Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

 

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців другої групи платників єдиного податку*

 

Код

КВЕД

Назва

Фіксована ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

20

01.47

Розведення свійської птиці 

20

01.50

Змішане сільське господарство 

20

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20

03.22 

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

20

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

20

10.85 

Виробництво готової їжі та страв 

20

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

20

13.30 

Оздоблення текстильних виробів 

20

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

20

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

20

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20

18.12 

Друкування іншої продукції 

20

18.13 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

20

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20

25.61 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

20

25.62 

Механічне оброблення металевих виробів 

20

28.12 

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 

20

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

20

31.09 

Виробництво інших меблів 

20

33.11 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

20

33.12 

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

20

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 

20

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20

33.20 

Установлення та монтаж машин і устаткування 

20

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20

42.21 

Будівництво трубопроводів 

20

43.12 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

20

43.21 

Електромонтажні роботи 

20

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

20

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

20

43.31 

Штукатурні роботи 

20

43.32 

Установлення столярних виробів 

20

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

20

43.34 

Малярні роботи та скління 

20

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

20

43.91 

Покрівельні роботи 

20

43.99 

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

20

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 

20

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 

20

46.18 

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 

20

46.19 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

46.23 

Оптова торгівля живими тваринами 

20

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

20

46.33 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 

20

46.34 

Оптова торгівля напоями 

20

46.42 

Оптова торгівля одягом і взуттям 

20

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

20

46.51 

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 

20

46.52 

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 

20

46.62 

Оптова торгівля верстатами 

20

46.63 

Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 

20

46.66 

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням 

20

46.69 

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 

20

46.73 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 

20

46.74 

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 

20

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

20

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

20

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

20

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

20

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

20

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

20

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20

47.42 

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах 

20

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.53 

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

20

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

20

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

20

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.63 

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

20

47.64 

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

20

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

20

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

20

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20

47.78 

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

20

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

20

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

20

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

20

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 

20

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

20

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20

49.32 

Надання послуг таксі 

20

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

20

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

20

49.42 

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

20

52.21 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

20

52.24 

Транспортне оброблення вантажів 

20

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20

56.21 

Постачання готових страв для подій 

20

56.29 

Постачання інших готових страв 

20

58.19 

Інші види видавничої діяльності 

20

58.21 

Видання комп'ютерних ігор 

20

58.29 

Видання іншого програмного забезпечення 

20

59.14 

Демонстрація кінофільмів 

20

62.01 

Комп'ютерне програмування 

20

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

20

62.03 

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням 

20

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

20

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

20

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

20

66.22 

Діяльність страхових агентів і брокерів 

20

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

20

69.10 

Діяльність у сфері права 

20

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

20

70.21 

Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю 

20

73.11 

Рекламні агентства 

20

73.12 

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 

20

74.10 

Спеціалізована діяльність із дизайну 

20

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

20

74.90 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

20

75.00 

Ветеринарна діяльність 

20

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

20

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

20

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

20

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і устаткування 

20

77.33 

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 

20

77.39 

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 

20

78.10 

Діяльність агентств працевлаштування 

20

78.20 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

20

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

20

79.90 

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

20

81.21 

Загальне прибирання будинків 

20

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

20

81.29 

Інші види діяльності із прибирання 

20

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

20

82.19 

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 

20

82.30 

Організування конгресів і торговельних виставок 

20

85.52 

Освіта у сфері культури 

20

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

20

85.60 

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

20

86.23 

Стоматологічна практика 

20

88.91 

Денний догляд за дітьми 

20

90.01 

Театральна та концертна діяльність 

20

93.11 

Функціювання спортивних споруд 

20

93.13 

Діяльність фітнес-центрів 

20

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

20

93.21 

Функціювання атракціонів і тематичних парків 

20

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

20

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 

20

95.12 

Ремонт обладнання зв'язку 

20

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

20

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

20

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

20

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

20

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

20

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

20

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

20

Інші види господарської діяльності, які не увійшли до переліку, крім тих, здійснення яких заборонено спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності

20

 

Великодальницький сільський голова                                                  Д.Г.Ткаченко

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5                                                                                                                                                          до рішення Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

                                        

Туристичний збір

на території Великодальницької сільської ради

 

I.Загальні положення

 

         1.1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 Туристичний збір встановлено відповідно до статті 268 Податкового кодексу України.

 

II. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Великодальницької сільської ради та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу V цього Додатка.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму,                        на території Великодальницької громади;

б) особи, визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5.1 розділу V цього Додатка, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5.1 розділу  V цього Додатка, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму;

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу V цього Додатка, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

 

III. Ставка збору

 

3.1. Ставка збору встановлена з розрахунку за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 5 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

IV. База оподаткування (справляння збору)

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу V цього Додатка.

 

V. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

 

5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, інші будь-які об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 7.2 розділу VII цього Додатка, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 цього розділу;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5.1 цього розділу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Великодальницькою сільською радою.

 справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Великодальницької сільської ради.

 

VI. Особливості справляння збору, порядок обчислення збору

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Великодальницької сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території Великодальницької сільської ради повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Великодальницької сільської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, що сплатила туристичний збір, території Великодальницької сільської ради сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 

VII. Строк та порядок сплати збору, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору, податковий період

 

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Великодальницький сільський голова                                                  Д.Г.Ткаченко