Кількість переглядів: 15

Про встановлення ставок по платі за землю на території Великодальницької сільської ради

 Україна                       

ВЕЛИКОДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА рада

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок по платі за землю на території

Великодальницької сільської ради

 

 

          14 липня 2021 року                                                                                              № 253-УІІІ

 

Керуючись пунктами 24, 28 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 10, 12, 265-268, 269-292, 293-297 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Великодальницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.  З 01.01.2022 року на території  Великодальницької сільської ради:

          1.1. затвердити положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( додається);

1.2. установити ставки плати за землю згідно з додатком 2;

1.3. установити пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку згідно з додатком 2а.

 

           2. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства та надіслати до Головного управління ДПС в Одеській області у десятиденний строк з дня прийняття в електронному вигляді копію цього рішення та інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 

          3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

           4. Усі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної політики(голова комісії Козирь Д.В.).

 

Великодальницький сільський голова                                               Д.Г.Ткаченко

 

«___» _________ 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

 

про механізм справляння та порядок сплати податку по платі за землю

на території Великодальницької сільської ради

 

I. Загальні положення

 

     Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

II. Платники земельного податку

 

        2.1. Платниками податку є:

        а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

        б) землекористувачі.

       2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

III. Об’єкти оподаткування земельним податком

 

     3.1. Об'єктами оподаткування є:

     3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

     3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

IV. База оподаткування земельним податком

 

     4.1. Базою оподаткування є:

     4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України;

     4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

     4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється Великодальницькою сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

V. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

   5.1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

   5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового кодексу України.

  5.3.  Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України

 

VI. Ставки земельного податку за земельні ділянки

 

      6.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які застосовуються на території Великодальницької сільської ради встановлені згідно з Додатком 1 до цього Додатка.

     Ставки земельного податку за земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – код 02.01 та для будівництва індивідуальних гаражів (код 02.05) застосовуються від середньої вартості одного квадратного метра земель населених пунктів.

      Розмір земельного податку для індивідуального садівництва (код 01.05) в межах населених пунктів розраховується від середньої вартості одного квадратного метра земель населених пунктів з урахуванням коефіцієнта 0,1, для індивідуального садівництва (код 01.05) за межами населених пунктів розраховується від середньої вартості земель сільськогосподарського призначення з урахуванням коефіцієнта 14,93 та для ведення особистого селянського господарства (код 01.03) в межах населених пунктів розраховується від середньої вартості одного квадратного метра земель населених пунктів з урахуванням коефіцієнту  0,03.

 

VII. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

       7.1. Від сплати податку звільняються:

       7.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

       7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

       7.1.3. пенсіонери (за віком);

       7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

       7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

       7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цього розділу, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

       7.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

       7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

       7.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

       7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

       7.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

       7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

       7.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 7.1 цього розділу, станом на                              1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 7.2 цього розділу, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

7.5. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у пункті 7.1 цього розділу, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 Податкового кодексу України та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

 

VIII. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

       8.1. Від сплати податку звільняються:

          8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

       8.1.2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

       8.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

       8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

      8.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

       8.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Пільги із сплати земельного податку зазначені у Додатку 2 до цього Додатка.

 

IX. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

      а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

     б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних  підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

9.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

X. Податковий період для плати за землю

 

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується                  31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

XI. Порядок обчислення плати за землю, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату плати за землю

 

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

      Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом                20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

  У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника-юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника- фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок.

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:

розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 7.4 та 7.5 цього розділу;

розміру ставки земельного податку;

нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

        1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

        2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

        3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

    За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7.1 розділу VII цього Додатка за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

    Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

XII. Строк та порядок сплати плати за землю

 

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

         У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводяться  контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8.  Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12.9. Строк сплати плати за землю та плата за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання встановлюються статтями 57 та 287 Податкового кодексу України.

 

XIII. Орендна плата

 

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

         Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

       Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

     Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. На території Великодальницької сільської ради орендна плата встановлюється у розмірі:

      - за земельні ділянки несільськогосподарського призначення – не більше 5% нормативної грошової оцінки землі;

      - за земельні ділянки сільськогосподарського призначення – не більше 5% нормативної грошової оцінки землі;

      - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 3% нормативної грошової оцінки землі;

     - для ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів – не більше 3% нормативної грошової оцінки землі, а за межами населених пунктів – не більше 5% нормативної грошової оцінки землі.

13.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів X-XII цього Додатка.

 

 

 

Великодальницький сільський голова                                                  Д.Г.Ткаченко

Додаток  2                                                                                                                                  до рішення Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2022 року.

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)*

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)**

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено**

код2

найменування2

для юридичних осіб***

для фізичних осіб

для юридичних осіб***

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,000

1,000

1,000

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства4

2,000

2,000

2,000

2,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4****

2,000

1,00

4,000

   2,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,500

0,500

3,000

3,000

01.05

Для індивідуального садівництва4****

1,000

1,000

2,000

2,000

01.06

Для колективного садівництва4

1,000

1,000

2,000

2,000

01.07

Для городництва4

1,000

1,000

2,000

2,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

1,000

2,000

2,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

2,000

2,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

2,000

2,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,500

1,000

3,000

2,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,500

1,000

3,000

2,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

3,000

2,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

3,000

2,000

02

Землі житлової забудови****

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):4****

0,050

0,050

0,050

0,050

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,050

0,050

0,050

0,050

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку****

0,050

0,050

0,050

0,050

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,050

0,050

0,050

0,050

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів****

1,000

1,000

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва****

1,000

1,000

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

1,000

1,000

1,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

03

Землі громадської забудови ****

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,001

0,001

0,001

0,001

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,001

0,001

0,001

0,001

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,001

0,001

0,001

0,001

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,003

0,003

0,003

0,003

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,001

0,001

0,001

0,001

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0,003

0,003

0,003

0,003

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

3,000

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3,000

3,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

3,000

3,000

5,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,000

3,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1,000

1,000

4,000

4,000

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1,000

1,000

4,000

4,000

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1,000

1,000

4,000

4,000

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1,000

1,000

4,000

4,000

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1,000

1,000

4,000

4,000

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1,000

1,000

4,000

4,000

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,000

1,000

4,000

4,000

04.08

Для збереження та використання заказників

1,000

1,000

4,000

4,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1,000

1,000

4,000

4,000

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,000

1,000

4,000

4,000

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1,000

1,000

4,000

4,000

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1,000

1,000

3,000

3,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

3,000

3,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

3,000

3,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

1,000

1,000

3,000

3,000

07

Землі рекреаційного призначення****

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

0,001

0,001

0,001

0,001

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

0,001

0,001

0,001

0,001

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,000

2,000

5,000

3,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,000

2,000

5,000

3,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,06

0,06

0,06

0,06

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

0,01

0,01

0,01

 

0,01

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,01

0,01

0,01

 

0,01

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,01

0,01

0,01

 

0,01

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,01

0,01

0,01

 

0,01

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,001

0,001

0,001

0,001

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,001

0,001

0,001

0,001

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,001

0,001

0,001

0,001

10

Землі водного фонду****

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,000

3,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами                          і каналами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,000

3,000

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

3,000

3,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3,000

3,000

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,000

3,000

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3,000

3,000

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

11

Землі промисловості****

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

 

 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

12

Землі транспорту****

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3,000

3,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

13

Землі зв’язку****

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.04

 

 

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

 

3,000

5,000

5,000

 

 

14

Землі енергетики****

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

15

Землі оборони****

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

0,100

0,100

0,100

0,100

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

16

Землі запасу

3,000

3,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

             

*Примітка.

Ставки податку для земель, які:

- використовуються без належним                             чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою

 

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

 

 

5,000

 

 

 

5,000

- перебувають у постійному користуванні у осіб, які не можуть набути права постійного користування відповідно до статті 92 Земельного кодексу України     

 

 

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

** Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки у межах населеного пункту –  1 кв. метр, за межами населеного пункту – 1 га.

***Встановлені ставки застосовуються також для фізичних осіб-підприємців.

**** Пільги застосовуються відповідно до статей 281 і 282 Податкового кодексу України. Статтею 283 Податкового кодексу України визначено земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Додаток  2 а                                                                                                                                  до рішення Великодальницької сільської ради

від ______ 2021 року № ____

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осібіз сплати земельного податку
 

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

15

5121081401

Великодальницька сільська рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

03.01 – 03.06  Землі громадської забудови

100

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

               100

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

100

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

100

15 Землі оборони

100

 

 

Великодальницький сільський голова                                               Д.Г.Ткаченко